STATUT ZNP ZARZĄD ODDZIAŁU O K R PRAWO SPAiO SEiR OUPiS DRUKI

Chcesz wstąpić do ZNP - kliknij

Nasza siedziba
obejrzyj mapę
Jak nas znaleźć - kliknij

Zapraszamy do siedziby
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 15
od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 - 14.00

BIURO RADCY PRAWNEGO
pracuje w środy w godz. 11.00 - 14.00

AKTUALNOŚCI


Lista podpisów do pobrania...

Petycja...

ZNP pisze do premiera w obronie nauczycieli. "Rząd nie przedstawił strategii". Jest lista postulatów...
Koleżanki i Koledzy,
w dniu 17 grudnia br. odbyło sie spotkanie przedstwicieli związków zawodowych
z Prezydentem Miasta Piotrem Grzymowiczem.
ZNP reprezentowany był przez: Wiceprezesa Zarządu Oddziału kol. Grażynę Bartkowską, członka Zarządu Oddziału kol. Annę Wadas, kol.Marzenę Muzyczuk
i Martę Sienkiewicz z PM nr 1 oraz kol. Wiolettę Goral z PM nr 23
Spotkanie było kolejną próbą zmiany decyzji dotyczącej wysokości dodatku
dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.
Przypominam, że wysokość (110 zł) tego dodatku została ustanowiona w roku 2009
i w świetle nowego prawa oświatowego, które określiło wysokość tego dodatku dla wychowawców klas na poziomie 300 zł, pozostawienie dodatku
dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym na poziomie 110 zł
jest decyzją niesprawiedliwą i ze wszechmiar nie adekwatną do zadań realizowanych przez nauczycieli w przedszkolach.
Prezydentowi przekazane zostały listy z podpisami nauczycieli.
Z przykrością informujemy, że mimo podjetych działań stanowisko radnych
i Prezydenta Miasta nie zmieniło się.
Deklarujemy, że bedziemy nadal prowadzić rozmowy i działanie mające na celu zmianę tej złej i niesprawiedliwej decyzji.
Tomasz Branicki - Prezes Oddziału ZNP w Olsztynie.
APLIKACJA ZNP
Jeśli chcesz wiedzieć co robi ZNP ...
pobierz bezpłatną aplikację ZNP ze sklepu Google play i bądź na bieżąco!.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
przypomnij sobie lub zapoznaj się z zasadami...

Raport z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli”
Z raportu opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych wynika,
że wymiar pracy nauczycieli jest większy, niż przewidziany ustawowo. Art. 42 pkt. 1 Karty Nauczyciela mówi
„Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień”.
Tymczasem w raportu opracowanego przez IBE wynika, że czas pracy nauczyciela jest bliski 47 godzinom zegarowym
zapoznaj się z raportem...

CHOROBY ZAWODOWE NAUCZYCIELI
Według danych Instytutu Medycyny Pracy, przewlekłe choroby narządu głosu
od lat są najczęściej rozpoznawaną chorobą zawodową
i stanowią ponad 20% wszystkich chorób zawodowych stwierdzanych każdego roku w Polsce
Postępowanie w sprawach chorób zawodowych...

ZWIĄZKOWIEC W SZKOLE
Ważne informacje dla osób pełniących funkcje związkowe w szkole.
Warto przeczytać...

USTAWA O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH obowiązująca od: 1 stycznia 2009r.
zapoznaj się z Ustawą...


ROZPORZADZENIE MPiPS
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
dla pracowników niebędących nauczycielami,zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych ...
* załącznik nr 1
* załącznik nr 2
* załącznik nr 3

(1) Przykład regulaminu wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami. obejrzyjcie propozycję...

(2) Przykład regulaminu wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami. obejrzyjcie propozycję...

PREZENTACJA: Regulaminy wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami obejrzyjcie prezentację...

Pisz do nas w każdej sprawie:
olsztyn@znp.edu.pl

Pytania do Radcy Prawnego ZNP:
prosimy kierować za pośrednictwem
biura Zarządu Oddziału ZNP

Jesteś gościem na naszej stronie.