STATUT ZNP ZARZĄD ODDZIAŁU O K R PRAWO SPAiO SEiR OUPiS DRUKI

Chcesz wstąpić do ZNP - kliknij

Nasza siedziba
obejrzyj mapę
Jak nas znaleźć - kliknij

Zapraszamy do siedziby
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 15
od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 15.00

BIURO RADCY PRAWNEGO pracuje w poniedziałki i czwartki
w godzinach 9.00 - 13.00

AKTUALNOŚCI


Wnioski o zapomogi dla osób strajkujacych,
które nie są członkami zwiazków zawodowych,
składane są do dnia 24 maja br. do Prezesa Ogniska ZNP.
Koleżanki i Koledzy nauczyciele i pracownicy oświaty,
uczestnicy strajku !
Decyzją Prezydium ZG ZNP zawieszono strajk trwający od 8 kwietnia br.
Nie wszyscy z nas, podzielają słuszność tej decyzji.
Ocena i refleksje na temat naszego protestu na pewno
będą tematem otwartej dyskusji prowadzonej przez nas wszystkich.
W imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego pragnę podziękować i wyrazić podziw dla wszystkich strajkujących,
Jesteśmy dziś silniejsi, bo wiemy już,
że potrafimy skutecznie się zorganizować, wspólnie,
bez żadnych podziałów walczyć o swoje prawa pracownicze,
że nie trzeba godzić się na niegodne dla uczniów, rodziców i nauczycieli
warunki funkcjonowania systemu oświaty,
że nie trzeba uginać się przed propagandą i siłowymi rozwiązaniami rządu.
Dziś zawieszamy strajk, ale walka trwa i będzie trwała do skutku.

Tomasz Branicki - Prezes Oddziału ZNP w Olsztynie.
WYPOCZYNEK LETNI - 2019
oferta...

Zarząd Oddziału ZNP w Olsztynie informuje,
że zgodnie z Uchwałą z dnia 29 marca 2019r.
od dnia 8 kwietnia 2019r. do odwołania
w placówkach, w wymienionych w załączniku do uchwały
przeprowadzone zostanie akcja strajkowa.
Uchwała Zarządu Oddziału ZNP w Olsztynie Załącznik do Uchwały

Zarząd Oddziału ZNP w Olsztynie informuje,
że zgodnie z Uchwałą z dnia 11 marca 2019r.
w dniach 15-25 marca 2019r. w placówkach,
z którymi Oddział ZNP wszedł w spór zbiorowy
przeprowadzone zostanie referendum strajkowe.

Wyniki referendum

W związku z brakiem porozumienia z MEN
w sprawie wynagrodzeń, Zarzad Oddziału ZNP w Olsztynie
podjął decyzję o rozpoczęciu procedur
wejścia w spór zbiorowy z pracodawcami.
uchwała ZG ZNP ... przeczytaj uchwała ZNP Olsztyn... przeczytaj
W wydaniu „Faktów” 25 lutego br. ukazał się materiał o proteście ZNP.
„Fakty”: Finansowa eksplozja wyborczych obietnic.
“Skoro jest tak świetnie – czemu nas nie ma na liście” – mówią nauczyciele od miesięcy toczący rozmowy, od lat proszący o realną podwyżkę.
Na konwencji PiS pieniądze sypały się jak confetti, ale – nie na nauczycieli.
Poziom determinacji narasta z każdym dniem – komentował Sławomir Broniarz, prezes ZNP.
Polecamy Fakty TUTAJ...
Rozpoczynamy kampanię sprawozdawczo-wyborczą...
Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Ogniskach,
powinny zakończyć się do dnia 15 kwietnia 2019r.
instrukcja wyborcza regulamin obrad regulamin wyborów wykaz ilości delegatów
Po długich negocjacjach Minister Edukacji Narodowej przychyliła się do postulatów ZNP
dotyczących konieczności wycofania z systemu prawnego regulaminów oceny pracy nauczycieli.
Z inicjatywy ZNP, 14 listopada w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
odbyło się spotkanie poświęcone ocenie pracy nauczycieli, z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej
i przedstawicieli oświatowych związków zawodowych.
MEN, podczas jutrzejszego posiedzenia senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
poprze zmianę postulowaną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego
w sprawie wykreślenia z ustawy Karta Nauczyciela zapisów dotyczących
ustalania regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli.
APLIKACJA ZNP
Jeśli chcesz wiedzieć co robi ZNP ...
pobierz bezpłatną aplikację ZNP ze sklepu Google play i bądź na bieżąco!.
UCZESTNIKOM MANIFESTACJI ZNP i OPZZ
w Warszawie 22.09.2018 r

serdecznie dziękuję za udział i zaangażowanie
w dążeniu do poprawienia sytuacji polskich nauczycieli i polskiej edukacji.

Nasza ekipa w składzie: Ula Skolimowska, Małgosia Wojciechowska, Kaziu Przekop i Stanisław Wasilewski
zdobyła II miejsce w Ogólnopolskich Regatach o Puchar Prezesa ZNP
Puck 11-12 maja 2018r.
SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!
Foto relacja...

Wszystkim, którzy wzięli udział w sobotę 21 kwietnia 2018r,
w Manifestacji ZNP "MAMY DOŚĆ" w Warszawie
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!
Foto relacja...
Wniosek ZNP do premiera o odwołanie Anny Zalewskiej
nareszcie jest... kliknij i przeczytaj
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

nareszcie jest... kliknij i się zapoznaj

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
przypomnij sobie lub zapoznaj się z zasadami...

Raport z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli”
Z raportu opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych wynika,
że wymiar pracy nauczycieli jest większy, niż przewidziany ustawowo. Art. 42 pkt. 1 Karty Nauczyciela mówi
„Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień”.
Tymczasem w raportu opracowanego przez IBE wynika, że czas pracy nauczyciela jest bliski 47 godzinom zegarowym
zapoznaj się z raportem...

CHOROBY ZAWODOWE NAUCZYCIELI
Według danych Instytutu Medycyny Pracy, przewlekłe choroby narządu głosu
od lat są najczęściej rozpoznawaną chorobą zawodową
i stanowią ponad 20% wszystkich chorób zawodowych stwierdzanych każdego roku w Polsce
Postępowanie w sprawach chorób zawodowych...

ZWIĄZKOWIEC W SZKOLE
Ważne informacje dla osób pełniących funkcje związkowe w szkole.
Warto przeczytać...

USTAWA O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH obowiązująca od: 1 stycznia 2009r.
zapoznaj się z Ustawą...


ROZPORZADZENIE MPiPS
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
dla pracowników niebędących nauczycielami,zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych ...
* załącznik nr 1
* załącznik nr 2
* załącznik nr 3

(1) Przykład regulaminu wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami. obejrzyjcie propozycję...

(2) Przykład regulaminu wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami. obejrzyjcie propozycję...

PREZENTACJA: Regulaminy wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami obejrzyjcie prezentację...

Pisz do nas w każdej sprawie:
olsztyn@znp.edu.pl

Pytania do Radcy Prawnego ZNP:
prosimy kierować za pośrednictwem
biura Zarządu Oddziału ZNP

Jesteś gościem na naszej stronie.