STATUT ZNP ZARZĄD ODDZIAŁU O K R PRAWO SPAiO SEiR OUPiS DRUKI

Chcesz wstąpić do ZNP - kliknij

Nasza siedziba
obejrzyj mapę
Jak nas znaleźć - kliknij

W okresie wakacji zapraszamy do siedziby
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 15
od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 - 14.00

BIURO RADCY PRAWNEGO
nie pracuje w okresie od 8 lipca do 1 sierpnia br.

AKTUALNOŚCI


Koleżanki i Koledzy nauczyciele i pracownicy oświaty,
uczestnicy strajku !
Decyzją Prezydium ZG ZNP zawieszono strajk trwający od 8 kwietnia br.
Nie wszyscy z nas, podzielają słuszność tej decyzji.
Ocena i refleksje na temat naszego protestu na pewno
będą tematem otwartej dyskusji prowadzonej przez nas wszystkich.
W imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego pragnę podziękować i wyrazić podziw dla wszystkich strajkujących,
Jesteśmy dziś silniejsi, bo wiemy już,
że potrafimy skutecznie się zorganizować, wspólnie,
bez żadnych podziałów walczyć o swoje prawa pracownicze,
że nie trzeba godzić się na niegodne dla uczniów, rodziców i nauczycieli
warunki funkcjonowania systemu oświaty,
że nie trzeba uginać się przed propagandą i siłowymi rozwiązaniami rządu.
Dziś zawieszamy strajk, ale walka trwa i będzie trwała do skutku.

Tomasz Branicki - Prezes Oddziału ZNP w Olsztynie.

Zarząd Oddziału ZNP w Olsztynie informuje,
że zgodnie z Uchwałą z dnia 29 marca 2019r.
od dnia 8 kwietnia 2019r. do odwołania
w placówkach, w wymienionych w załączniku do uchwały
przeprowadzone zostanie akcja strajkowa.
Uchwała Zarządu Oddziału ZNP w Olsztynie Załącznik do Uchwały
APLIKACJA ZNP
Jeśli chcesz wiedzieć co robi ZNP ...
pobierz bezpłatną aplikację ZNP ze sklepu Google play i bądź na bieżąco!.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
przypomnij sobie lub zapoznaj się z zasadami...

Raport z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli”
Z raportu opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych wynika,
że wymiar pracy nauczycieli jest większy, niż przewidziany ustawowo. Art. 42 pkt. 1 Karty Nauczyciela mówi
„Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień”.
Tymczasem w raportu opracowanego przez IBE wynika, że czas pracy nauczyciela jest bliski 47 godzinom zegarowym
zapoznaj się z raportem...

CHOROBY ZAWODOWE NAUCZYCIELI
Według danych Instytutu Medycyny Pracy, przewlekłe choroby narządu głosu
od lat są najczęściej rozpoznawaną chorobą zawodową
i stanowią ponad 20% wszystkich chorób zawodowych stwierdzanych każdego roku w Polsce
Postępowanie w sprawach chorób zawodowych...

ZWIĄZKOWIEC W SZKOLE
Ważne informacje dla osób pełniących funkcje związkowe w szkole.
Warto przeczytać...

USTAWA O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH obowiązująca od: 1 stycznia 2009r.
zapoznaj się z Ustawą...


ROZPORZADZENIE MPiPS
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
dla pracowników niebędących nauczycielami,zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych ...
* załącznik nr 1
* załącznik nr 2
* załącznik nr 3

(1) Przykład regulaminu wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami. obejrzyjcie propozycję...

(2) Przykład regulaminu wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami. obejrzyjcie propozycję...

PREZENTACJA: Regulaminy wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami obejrzyjcie prezentację...

Pisz do nas w każdej sprawie:
olsztyn@znp.edu.pl

Pytania do Radcy Prawnego ZNP:
prosimy kierować za pośrednictwem
biura Zarządu Oddziału ZNP

Jesteś gościem na naszej stronie.