STATUT ZNP ZARZĄD ODDZIAŁU O K R PRAWO SPAiO SEiR OUPiS FOTO DRUKI

Chcesz wstąpić do ZNP - kliknij

Nasza siedziba
obejrzyj mapę
Jak nas znaleźć - kliknij

Zapraszamy do siedziby
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 15
od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 14.30

BIURO RADCY PRAWNEGO pracuje we wtorki i czwartki
w godzinach 9.00 - 13.00

AKTUALNOŚCI


ZAPROSZENIE DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIAŁU ZNP
Zapraszam na posiedzenie naszego Zarządu, które odbędzie się:
w czwartek 15 lutego br. o godz. 16.00 w siedzibie ZNP przy ul. Dąbrowszczaków 15.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

nareszcie jest... kliknij i się zapoznaj

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
przypomnij sobie lub zapoznaj się z zasadami...

Raport z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli”
Z raportu opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych wynika,
że wymiar pracy nauczycieli jest większy, niż przewidziany ustawowo. Art. 42 pkt. 1 Karty Nauczyciela mówi
„Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień”.
Tymczasem w raportu opracowanego przez IBE wynika, że czas pracy nauczyciela jest bliski 47 godzinom zegarowym
zapoznaj się z raportem...

CHOROBY ZAWODOWE NAUCZYCIELI
Według danych Instytutu Medycyny Pracy, przewlekłe choroby narządu głosu
od lat są najczęściej rozpoznawaną chorobą zawodową
i stanowią ponad 20% wszystkich chorób zawodowych stwierdzanych każdego roku w Polsce
Postępowanie w sprawach chorób zawodowych...

ZWIĄZKOWIEC W SZKOLE
Ważne informacje dla osób pełniących funkcje związkowe w szkole.
Warto przeczytać...

USTAWA O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH obowiązująca od: 1 stycznia 2009r.
zapoznaj się z Ustawą...


ROZPORZADZENIE MPiPS
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
dla pracowników niebędących nauczycielami,zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych ...
* załącznik nr 1
* załącznik nr 2
* załącznik nr 3

(1) Przykład regulaminu wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami. obejrzyjcie propozycję...

(2) Przykład regulaminu wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami. obejrzyjcie propozycję...

PREZENTACJA: Regulaminy wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami obejrzyjcie prezentację...

Pisz do nas w każdej sprawie:
olsztyn@znp.edu.pl

Pytania do Radcy Prawnego ZNP:
prosimy kierować za pośrednictwem
biura Zarządu Oddziału ZNP

Jesteś gościem na naszej stronie.