ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ODDZIAŁ OLSZTYN
10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 15
tel./fax 895272565; e-mail: znp_olsztyn@op.pl


do wakacji pozostało już tylko...