STRONA GŁÓWNA ZARZĄD ODDZIAŁU O K R PRAWO SEKCJA PAiO SEKCJA EiR OUPiS FOTO DRUKI

Statut Związku Nauczycielstwa Polskiego – tekst jednolity


Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 24 lutego 2015 roku
dokonano rejestracji nowego brzmienia Statutu ZNP,
uchwalonego 22 listopada 2014 roku przez 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Stosownie do treści art. 6945 § 2 k. p. c. wpis dotyczący rejestracji
Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest wykonalny od tego dnia.zapoznaj się ze Statutem ZNP...